Skip to main content

Inga & Anush

Armenia will be represented this year by Anush and Inga Arshakyan, two talented singers from Yerevan.

Anush Arshakyan

Anush graduated from the piano department of the S. Aslamazyan music school.From 1997 to 2001 she studied in the piano department of Arno Babajanyan Music College in Yerevan. From 2001 to 2005 she studied in jazz-vocal department of the Komitas State Consevatory in Yerevan.In 1994 participated in the Zvonkie Golosa contest in Omsk and took the first prize.At the same contest she took the Audience Choice Award.On May 6th, 1999 she performed for the first time as a soloist accompanied by the State Philharmonic Orchestra and choir of Armenia.

Inga Arshakyan

Inga graduated from the S. Aslamazyan music school.From 1998 to 2002 she studied in the violin department of Arno Babajanyan Music College in Yerevan.Along with the studies she worked at the G. Atchemyan violinist ensemble.From 2002 to 2005 she studied in jazz-vocal department of the Komitas State Consevatory in Yerevan. As a duo

Inga and Anush sing and compose since their childhood. They perform jointly on the professional stage since 2000.They acted together in the State Song Theatre of Armenia. Starting from 2003 they perform also independently. They performed both in Armenia and abroad, eg. in the USA, Teheran, London, Paris, Russia and Germany.  From 2008 Inga and Anush Arshakayans onwards, they are cooperating with SHARM Holding LLC.On February 14, 2009, Anush and Inga Arshakyans won the Armenian national final for the 2009 Eurovision Song Contest.

To tell us what you think about this entry, click here.

Music video

Lyrics of Jan Jan

How can I stay?
When you are away
What can I say?
If ya gonna tell me nothing

How can I smile?
When you are alone
How can I be without me?

Without me you cannot be
Can’t you see?
We aren’t free
Fixed like a tree
To the holy ground
With my sound
I’ll be always around
I wanna dance don’t you stand
Sister, give me hand.

Everybody move your body
We are dancing NOR PAR /JAN JAN/
Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR /JAN JAN/

Պար գարունքի, պար ծաղկունքի,
Մեծ հույսերի,
Նոր կյանքի, Նոր պարը փառքի,
Թող հոգին գովերգի
Մեր լեռների, ձորերի պարը չի մարի:
Հեյ, արի պարը պարենք
Արի, արի ջան ջան
Հայ պարերին ջան ասենք 2 times
Արի յար,
Արի ջան ջան

NOR PAR /JAN JAN/
NOR PAR /JAN JAN/
Let the music make you raise your hand
Sister here we go and

Everybody move your body
We are dancing NOR PAR “JAN JAN”
Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR “JAN JAN”