Photo galleries

Tornike Kipiani (Georgia 2020)

9 photos

Press photos of Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani, as provided by Georgian public broadcaster GPB.

Comments 💬