Photo galleries

Natalia Gordienko (Moldova 2020)

4 photos

Press photos of Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko, as provided by Moldovan public broadcaster TRM.

Comments 💬