Skip to content
Albania's Eurovision 2020 participant Arilena Ara
Albania's Eurovision 2020 participant Arilena Ara — Ergys Zhabjaku
Armenia's Eurovision 2020 representative Athena Manoukian
Armenia's Eurovision 2020 representative Athena Manoukian — AMPTV
Australia's Eurovision 2020 participant Montaigne
Australia's Eurovision 2020 participant Montaigne — Jess Gleeson
Austria's Eurovision 2020 participant Vincent Bueno
Austria's Eurovision 2020 participant Vincent Bueno — David "Dave" Yang
Azerbaijan's Eurovision 2020 participant Efendi
Azerbaijan's Eurovision 2020 participant Efendi — Farhad Ali
Belarus' Eurovision 2020 representative VAL
Belarus' Eurovision 2020 representative VAL — Anastasia Asty
Belgium's Eurovision 2020 representative Hooverphonic
Belgium's Eurovision 2020 representative Hooverphonic — Zeb Daemen
Bulgaria's Eurovision 2020 participant VICTORIA
Bulgaria's Eurovision 2020 participant VICTORIA — Lora Musheva
Croatia's Eurovision 2020 participant Damir Kedžo
Croatia's Eurovision 2020 participant Damir Kedžo — Damir Kedžo Promo
Cyprus' Eurovision 2020 representative Sandro
Cyprus' Eurovision 2020 representative Sandro — Panik Records
The Czech Republic's Eurovision 2020 participant Benny Cristo
The Czech Republic's Eurovision 2020 participant Benny Cristo — Benedikt Renč
Denmark's Eurovision 2020 representative Ben & Tan
Denmark's Eurovision 2020 representative Ben & Tan — Agnete Schlichtkrull
Estonia's Eurovision 2020 participant Uku Suviste
Estonia's Eurovision 2020 participant Uku Suviste — Karl Saare
Finland's Eurovision 2020 representative Aksel
Finland's Eurovision 2020 representative Aksel — Mona Salminen
France's Eurovision 2020 representative Tom Leeb
France's Eurovision 2020 representative Tom Leeb — Arno Lam - FTV
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Germany's Eurovision 2020 representative Ben Dolic
Germany's Eurovision 2020 representative Ben Dolic — Zlatimir Arakliev
Greece's Eurovision 2020 representative Stefania Liberakakis
Greece's Eurovision 2020 representative Stefania Liberakakis
Iceland's Eurovision 2020 representative Daði og Gagnamagnið
Iceland's Eurovision 2020 representative Daði og Gagnamagnið — Mummi Lú
Ireland's Eurovision 2020 participant Lesley Roy
Ireland's Eurovision 2020 participant Lesley Roy — Luca Truffarelli
Israel's Eurovision 2020 representative Eden Alene
Israel's Eurovision 2020 representative Eden Alene — Ran Yehezkel
Italy's Eurovision 2020 representative Diodato
Italy's Eurovision 2020 representative Diodato — Carosello - Giuseppe Gradella
Latvia's Eurovision 2020 representative Samanta Tīna
Latvia's Eurovision 2020 representative Samanta Tīna — Arturs Martinovs
Lithuania's Eurovision 2020 representative The Roop
Lithuania's Eurovision 2020 representative The Roop — Jurga Urbonaite
Malta's Eurovision 2020 representative Destiny
Malta's Eurovision 2020 representative Destiny — Marin Babanov
Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko
Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko — NG
North Macedonia's Eurovision 2020 participant Vasil
North Macedonia's Eurovision 2020 participant Vasil — Bojan Stoilkovski
Norway's Eurovision 2020 representative Ulrikke
Norway's Eurovision 2020 representative Ulrikke — Julia Marie Naglestad/NRK
Poland's Eurovision 2020 representative Alicja
Poland's Eurovision 2020 representative Alicja — Dawid Ziemba
Portugal's Eurovision 2020 representative Elisa
Portugal's Eurovision 2020 representative Elisa — André Madeira
Romania's Eurovision 2020 representative ROXEN
Romania's Eurovision 2020 representative ROXEN — Ştefan Dacian Foldi
Russia's Eurovision 2020 representative Little Big
Russia's Eurovision 2020 representative Little Big — Ilia Prusikin
San Marino's Eurovision 2020 representative Senhit
San Marino's Eurovision 2020 representative Senhit — Panini S.p.A.
Serbia's Eurovision 2020 representative Hurricane
Serbia's Eurovision 2020 representative Hurricane — Miomir Milić
Slovenia's Eurovision 2020 representative Ana Soklič
Slovenia's Eurovision 2020 representative Ana Soklič — Bojan Simončič
Spain's Eurovision 2020 representative Blas Cantó
Spain's Eurovision 2020 representative Blas Cantó — Javier González
Sweden's Eurovision 2020 representative The Mamas
Sweden's Eurovision 2020 representative The Mamas — Anna-Lena Ahlström
Switzerland's Eurovision 2020 participant Gjon's Tears
Switzerland's Eurovision 2020 participant Gjon's Tears — SRF/Lukas Mäder
The Netherlands' Eurovision 2020 representative Jeangu Macrooy
The Netherlands' Eurovision 2020 representative Jeangu Macrooy — Anton Corbijn
Ukraine's Eurovision 2020 representative Go_A
Ukraine's Eurovision 2020 representative Go_A — JSC "UA:PBC"
The United Kingdom's Eurovision 2020 representative James Newman
The United Kingdom's Eurovision 2020 representative James Newman — BMG/Victor Frankowski
Albania's Eurovision 2020 participant Arilena Ara
Armenia's Eurovision 2020 representative Athena Manoukian
Australia's Eurovision 2020 participant Montaigne
Austria's Eurovision 2020 participant Vincent Bueno
Azerbaijan's Eurovision 2020 participant Efendi
Belarus' Eurovision 2020 representative VAL
Belgium's Eurovision 2020 representative Hooverphonic
Bulgaria's Eurovision 2020 participant VICTORIA
Croatia's Eurovision 2020 participant Damir Kedžo
Cyprus' Eurovision 2020 representative Sandro
The Czech Republic's Eurovision 2020 participant Benny Cristo
Denmark's Eurovision 2020 representative Ben & Tan
Estonia's Eurovision 2020 participant Uku Suviste
Finland's Eurovision 2020 representative Aksel
France's Eurovision 2020 representative Tom Leeb
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Germany's Eurovision 2020 representative Ben Dolic
Greece's Eurovision 2020 representative Stefania Liberakakis
Iceland's Eurovision 2020 representative Daði og Gagnamagnið
Ireland's Eurovision 2020 participant Lesley Roy
Israel's Eurovision 2020 representative Eden Alene
Italy's Eurovision 2020 representative Diodato
Latvia's Eurovision 2020 representative Samanta Tīna
Lithuania's Eurovision 2020 representative The Roop
Malta's Eurovision 2020 representative Destiny
Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko
North Macedonia's Eurovision 2020 participant Vasil
Norway's Eurovision 2020 representative Ulrikke
Poland's Eurovision 2020 representative Alicja
Portugal's Eurovision 2020 representative Elisa
Romania's Eurovision 2020 representative ROXEN
Russia's Eurovision 2020 representative Little Big
San Marino's Eurovision 2020 representative Senhit
Serbia's Eurovision 2020 representative Hurricane
Slovenia's Eurovision 2020 representative Ana Soklič
Spain's Eurovision 2020 representative Blas Cantó
Sweden's Eurovision 2020 representative The Mamas
Switzerland's Eurovision 2020 participant Gjon's Tears
The Netherlands' Eurovision 2020 representative Jeangu Macrooy
Ukraine's Eurovision 2020 representative Go_A
The United Kingdom's Eurovision 2020 representative James Newman
Photo galleries

Eurovision Song Contest 2020 participants

41 photos
Press photos of all participants of the Eurovision Song Contest 2020.
Albania's Eurovision 2020 participant Arilena Ara
Albania's Eurovision 2020 participant Arilena Ara — Ergys Zhabjaku
Armenia's Eurovision 2020 representative Athena Manoukian
Armenia's Eurovision 2020 representative Athena Manoukian — AMPTV
Australia's Eurovision 2020 participant Montaigne
Australia's Eurovision 2020 participant Montaigne — Jess Gleeson
Austria's Eurovision 2020 participant Vincent Bueno
Austria's Eurovision 2020 participant Vincent Bueno — David "Dave" Yang
Azerbaijan's Eurovision 2020 participant Efendi
Azerbaijan's Eurovision 2020 participant Efendi — Farhad Ali
Belarus' Eurovision 2020 representative VAL
Belarus' Eurovision 2020 representative VAL — Anastasia Asty
Belgium's Eurovision 2020 representative Hooverphonic
Belgium's Eurovision 2020 representative Hooverphonic — Zeb Daemen
Bulgaria's Eurovision 2020 participant VICTORIA
Bulgaria's Eurovision 2020 participant VICTORIA — Lora Musheva
Croatia's Eurovision 2020 participant Damir Kedžo
Croatia's Eurovision 2020 participant Damir Kedžo — Damir Kedžo Promo
Cyprus' Eurovision 2020 representative Sandro
Cyprus' Eurovision 2020 representative Sandro — Panik Records
The Czech Republic's Eurovision 2020 participant Benny Cristo
The Czech Republic's Eurovision 2020 participant Benny Cristo — Benedikt Renč
Denmark's Eurovision 2020 representative Ben & Tan
Denmark's Eurovision 2020 representative Ben & Tan — Agnete Schlichtkrull
Estonia's Eurovision 2020 participant Uku Suviste
Estonia's Eurovision 2020 participant Uku Suviste — Karl Saare
Finland's Eurovision 2020 representative Aksel
Finland's Eurovision 2020 representative Aksel — Mona Salminen
France's Eurovision 2020 representative Tom Leeb
France's Eurovision 2020 representative Tom Leeb — Arno Lam - FTV
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Germany's Eurovision 2020 representative Ben Dolic
Germany's Eurovision 2020 representative Ben Dolic — Zlatimir Arakliev
Greece's Eurovision 2020 representative Stefania Liberakakis
Greece's Eurovision 2020 representative Stefania Liberakakis
Iceland's Eurovision 2020 representative Daði og Gagnamagnið
Iceland's Eurovision 2020 representative Daði og Gagnamagnið — Mummi Lú
Ireland's Eurovision 2020 participant Lesley Roy
Ireland's Eurovision 2020 participant Lesley Roy — Luca Truffarelli
Israel's Eurovision 2020 representative Eden Alene
Israel's Eurovision 2020 representative Eden Alene — Ran Yehezkel
Italy's Eurovision 2020 representative Diodato
Italy's Eurovision 2020 representative Diodato — Carosello - Giuseppe Gradella
Latvia's Eurovision 2020 representative Samanta Tīna
Latvia's Eurovision 2020 representative Samanta Tīna — Arturs Martinovs
Lithuania's Eurovision 2020 representative The Roop
Lithuania's Eurovision 2020 representative The Roop — Jurga Urbonaite
Malta's Eurovision 2020 representative Destiny
Malta's Eurovision 2020 representative Destiny — Marin Babanov
Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko
Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko — NG
North Macedonia's Eurovision 2020 participant Vasil
North Macedonia's Eurovision 2020 participant Vasil — Bojan Stoilkovski
Norway's Eurovision 2020 representative Ulrikke
Norway's Eurovision 2020 representative Ulrikke — Julia Marie Naglestad/NRK
Poland's Eurovision 2020 representative Alicja
Poland's Eurovision 2020 representative Alicja — Dawid Ziemba
Portugal's Eurovision 2020 representative Elisa
Portugal's Eurovision 2020 representative Elisa — André Madeira
Romania's Eurovision 2020 representative ROXEN
Romania's Eurovision 2020 representative ROXEN — Ştefan Dacian Foldi
Russia's Eurovision 2020 representative Little Big
Russia's Eurovision 2020 representative Little Big — Ilia Prusikin
San Marino's Eurovision 2020 representative Senhit
San Marino's Eurovision 2020 representative Senhit — Panini S.p.A.
Serbia's Eurovision 2020 representative Hurricane
Serbia's Eurovision 2020 representative Hurricane — Miomir Milić
Slovenia's Eurovision 2020 representative Ana Soklič
Slovenia's Eurovision 2020 representative Ana Soklič — Bojan Simončič
Spain's Eurovision 2020 representative Blas Cantó
Spain's Eurovision 2020 representative Blas Cantó — Javier González
Sweden's Eurovision 2020 representative The Mamas
Sweden's Eurovision 2020 representative The Mamas — Anna-Lena Ahlström
Switzerland's Eurovision 2020 participant Gjon's Tears
Switzerland's Eurovision 2020 participant Gjon's Tears — SRF/Lukas Mäder
The Netherlands' Eurovision 2020 representative Jeangu Macrooy
The Netherlands' Eurovision 2020 representative Jeangu Macrooy — Anton Corbijn
Ukraine's Eurovision 2020 representative Go_A
Ukraine's Eurovision 2020 representative Go_A — JSC "UA:PBC"
The United Kingdom's Eurovision 2020 representative James Newman
The United Kingdom's Eurovision 2020 representative James Newman — BMG/Victor Frankowski
Albania's Eurovision 2020 participant Arilena Ara
Armenia's Eurovision 2020 representative Athena Manoukian
Australia's Eurovision 2020 participant Montaigne
Austria's Eurovision 2020 participant Vincent Bueno
Azerbaijan's Eurovision 2020 participant Efendi
Belarus' Eurovision 2020 representative VAL
Belgium's Eurovision 2020 representative Hooverphonic
Bulgaria's Eurovision 2020 participant VICTORIA
Croatia's Eurovision 2020 participant Damir Kedžo
Cyprus' Eurovision 2020 representative Sandro
The Czech Republic's Eurovision 2020 participant Benny Cristo
Denmark's Eurovision 2020 representative Ben & Tan
Estonia's Eurovision 2020 participant Uku Suviste
Finland's Eurovision 2020 representative Aksel
France's Eurovision 2020 representative Tom Leeb
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Germany's Eurovision 2020 representative Ben Dolic
Greece's Eurovision 2020 representative Stefania Liberakakis
Iceland's Eurovision 2020 representative Daði og Gagnamagnið
Ireland's Eurovision 2020 participant Lesley Roy
Israel's Eurovision 2020 representative Eden Alene
Italy's Eurovision 2020 representative Diodato
Latvia's Eurovision 2020 representative Samanta Tīna
Lithuania's Eurovision 2020 representative The Roop
Malta's Eurovision 2020 representative Destiny
Moldova's Eurovision 2020 representative Natalia Gordienko
North Macedonia's Eurovision 2020 participant Vasil
Norway's Eurovision 2020 representative Ulrikke
Poland's Eurovision 2020 representative Alicja
Portugal's Eurovision 2020 representative Elisa
Romania's Eurovision 2020 representative ROXEN
Russia's Eurovision 2020 representative Little Big
San Marino's Eurovision 2020 representative Senhit
Serbia's Eurovision 2020 representative Hurricane
Slovenia's Eurovision 2020 representative Ana Soklič
Spain's Eurovision 2020 representative Blas Cantó
Sweden's Eurovision 2020 representative The Mamas
Switzerland's Eurovision 2020 participant Gjon's Tears
The Netherlands' Eurovision 2020 representative Jeangu Macrooy
Ukraine's Eurovision 2020 representative Go_A
The United Kingdom's Eurovision 2020 representative James Newman

Comments 💬