🇪🇪
Who voted for Estonia

Points received
7 🇮🇪 Ireland
🇫🇮 Finland
🇱🇹 Lithuania
6 🇲🇩 Moldova
5 🇮🇱 Israel
4 🇱🇻 Latvia
2 🇺🇦 Ukraine
🇳🇴 Norway
🇩🇰 Denmark
🇧🇪 Belgium
44 points received

🇪🇪
How  Estonia  voted

Points given
12 🇸🇪 Sweden
10 🇩🇰 Denmark
8 🇦🇿 Azerbaijan
7 🇫🇮 Finland
6 🇮🇹 Italy
5 🇷🇺 Russia
4 🇪🇸 Spain
3 🇬🇪 Georgia
2 🇸🇮 Slovenia
1 🇷🇴 Romania